Direktiva NIS za varnost omrežij in informacij – vodič in pogosta vprašanja

Direktiva za varnost omrežij in informacij (NIS – Network and Information Security) je poenotila uredbe o kibernetski varnosti na nivoju celotne Evropske Unije.
Veljati je začela avgusta 2016. Države članice imajo za izvajanje Direktive in vpeljevanje v nacionalno zakonodajo na voljo 21 mesecev in 5 dodatnih mesecev za identifikacijo administratorjev kritične infrastrukture.

Direktiva želi zagotoviti visoko raven varnosti omrežij in informacij v EU. Cilji Direktive so naslednji:

  • krepitev obrambnih kibernetskih zmogljivosti na nacionalni ravni;
  • krepitev kibernetske varnosti EU z mednarodnim sodelovanjem;
  • uvedba obveznega upravljanja s tveganji in poročanja o incidentih za administratorje kritične infrastrukture in ponudnike digitalnih storitev

You can read below our essential guide or download it here.